Obec Rozhovice - služby CzechPoint

Aktuální nabídka služeb pracoviště CzechPoint

VÝPIS Z KATASTRU  NEMOVITOSTÍ
   Výstup: ověřený výpis z Katastru nemovitostí
   Žadatel: kdokoliv
   Žadatel musí znát: katastrální území, č. listu vlastnictví nebo parcelní číslo
   Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- za každou další stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
   Výstup:  ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
   Žadatel: kdokoliv
   Žadatel musí znát: IČ ( identifikační číslo)
   Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
   Výstup:ověřený výpis ze Živnostenského rejstříku
   Žadatel: kdokoliv
   Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
   Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
   Výstup: ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů
   Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené    
                   plné  moci
   Žadatel musí předložit: platný občanský průkaz nebo pas, písemná žádost (vyplníte
                                             na místě)
  Poplatek: 100,-Kč za výpis

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
  
Výstup: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů
   Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené
                   plné moci
  Žadatel musí předložit: platný občanský průkaz nebo pas
  Poplatek: 100,-kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
   Výstup: ověřený výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
   Žadatel: kdokoliv
  Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
  Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- za každou další stránku

AGENDY ISDS (informační systém datových stránek)