Popis úřadu

Obecní úřad:
S t e j s k a l Milan - starosta
H r o m á d k o  Barbora  - místostarostka

Úřední hodiny:
Pondělí: - 16:00 - 18:00
Středa:   - 08:00 -  11:00

Adresa
:
Rozhovice čp. 46
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00496979
E-mail: rozhovice@post.cz
ID datové schránky: 4d9a3bg

Bankovní spojení:
účet: 43-9332680277/0100 KB Chrudim

Tel. spojení:

Tel: 469 695 624 - obecní úřad
Tel: 602 741 200 - starosta obce
Tel: 724 737 183 - místostarostka obce

Zastupitelstvo:
Členové: 
F e r e š o v á  Alena
V e s e l á  Romana
Š v e j k  František
H r o m á d k o  Miroslav
Ing. K a ch l í k  Tomáš
H a n u s  Vladimír
S e č k a ř   Martin

Výbory:
F i n a n č n í :
Předseda : Ing. K a ch l í k  Tomáš
Členové: H a n u s  Vladimír, H r o m á d k o  Miroslav

K o n t r o l n í :
Předseda : S e č k a ř  Martin
Členové: F e r e š o v á  Alena, Š v e j k  František
 
Komise:
P r o j e d n á v á n í p ř e s t u p k ů a  v e ř e j n ý  p o ř á d e k :
Předseda : JUDr. P ř i b y l  Bohumír
Členové:   H a n u s  Vladimír, Ing. K a ch l í k  Tomáš, H r o m á d k o  Miroslav

S P O Z :
Předsedkyně : F e r e š o v á  Alena,
Členové: V e s e l á  Romana,  S t o j k o v á Ivana

Účetní obce : S t o j k o v á  Ivana

Seznam e-mailů:
Obecní email : rozhovice@post.cz
Knihovna : mlk.rozhovice@cbox.cz

Počet obyvatel 286