Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé,

před dvěma lety jsme v naší obci uspořádali akci „Rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou besídkou“. Všichni jsme byli do poslední chvíle napjatí, jestli se Vám toto setkání bude líbit a bude tak možnost, že by se stalo naší tradicí. Reakce všech přítomných nás přesvědčily o tom, že to byl krok správným směrem a hned po skončení akce nás napadala různá zlepšení a zároveň i tipy na program do dalšího roku. Byla to úžasná spolupráce všech. Bylo perfektní kolik lidí přišlo a pohled na úsměvy ve Vašich tvářích se nedal popsat. Vše nasvědčovalo tomu, že v následujících letech budeme akci na 100% opakovat.

Nikoho z nás ani ve snu nenapadlo co přijde. Nelehká doba pro celý svět, pandemie Covid-19 nám neumožnila uspořádání akce v roce 2020 a bohužel ani tento rok. Věříme v lepší zítřky. Těšíme se, až pro Vás připravíme akci, která se ponese ve stejném duchu spokojenosti a radosti jako tomu bylo v roce 2019.

Věříme a naděje umírá poslední. Ku příležitosti rozsvícení vánočního stromu před dvěma lety jste měli možnost shlédnout scénku od našich dětí, příběh narození Ježíše Krista. I tento příběh nám vdechl naději. Pro některé se nesl v duchu biblického příběhu, pro jiného to byla naděje v naše děti, které perfektně spolupracovaly, a i přes věkové rozdíly táhly za jeden provaz a výsledkem byl pyšný pohled rodičů a zároveň všech přítomných.

Věřme tedy, že bude líp a zase se budeme moci bez obav a limitů setkávat. Na důkaz víry v tuto naději se nám do obce dostalo dalšího přírůstku v podobě ručně vyřezávaného Betlému se svatou trojicí a třemi králi od sochaře a řezbáře pana Josefa Cypriána z Podhradí. Betlém stojí u památníku padlým v 1. světové válce pod vánočním stromem. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám na Betlém přispěli. Dovolte nám jmenovat SVYP CZ s.r.o., PROSET s.r.o., DUVOX s.r.o., INSTAV Hlinsko a.s., Družstvo Agricola Bylany, ELCARMONT s.r.o., Jednota spotřební družstvo Hlinsko a 101 Garage detailing.

Věříme, že se Vám Betlém bude líbit a naší novou tradicí vánočních svátků se stane procházka k Betlému, kde se budeme potkávat, přát si a pocítíme naději.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce především pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Betlém v Rozhovicích