Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již informovali na zasedání zastupitelstva, konaném dne 25. 11. 2019, počínaje lednem příštího roku nás čekají velké změny v třídění, a především svozech separovaných odpadů. Od 1. ledna 2020 bude zaveden tzv. individuální svoz tříděných odpadů, tedy svoz přímo z domácností. Tento způsob svozu se týká komodit plast, papír a nápojový karton. S těmito odpady tedy nebudete již muset chodit do kontejnerů u hasičské zbrojnice, ale budou v pravidelných 14denních intervalech odváženy přímo od Vašeho domu. Jedná se o tzv. „pytlový systém“, tedy plasty, papír a nápojový karton budete třídit zvlášť do odpadových pytlů, které ZDARMA obdržíte v úředních hodinách na obecním úřadě. Společně s odpadovými pytli dostanete rovněž popisovač (lihový fix). 

Pytel s tříděným odpadem, označený číslem popisným a druhem odpadu.
Pytel s tříděným odpadem,
označený číslem popisným
a druhem odpadu.

Po naplnění pytel zavážete a zmíněným fixem napíšete číslo popisné svého domu a druh odpadu „PLAST“, „PAPÍR“, „NÁPOJOVÝ KARTON“. Číslo popisné se na pytle píše z důvodu evidence, abychom Vám mohli vydat další. Pytle tedy používejte pouze pro tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že z úřadu obdržíte pytle jedné barvy (modrá), je potřeba napsat i druh, aby bylo na první pohled jasné, jaký odpad se v pytli nachází. Jednou za 14 dní, každou sudou středu, dáte pytle před Váš dům, aby je mohla svozová firma naložit a odvézt.

Na stávajícím třídícím místě u hasičské zbrojnice zůstanou kontejnery pro plast a papír pouze v omezeném množství. Do kontejneru na plasty se již nebude vhazovat nápojový karton!!!

Ostatní odpady, tj. sklo, kovy, jedlé oleje, BIO odpad, ale i směsný komunální odpad, zůstávají beze změny. Svoz směsných odpadů (popelnice) bude nadále probíhat každý sudý čtvrtek.

Poslední svoz odpadů dle stávajícího systému, proběhne v tomto roce
dne 26. 12. 2019!!!

První svoz tříděného odpadu (pytlů), dle nového systému, proběhne 8. 1. 2020!!!

Žádáme tedy, abyste se na nový systém připravili včas a na obecním úřadě si v předstihu vyzvedli odpadové pytle a popisovač.

V sekci "Odpady a odpadové hospodářství" naleznete otázky a odpovědi k novému systému třídění odpadů. Jsou zde rovněž další důležité informace o odpadech, termínech svozů, nebo třeba správném třídění.

Přehled termínů svozů odpadů:
Směsné odpady (popelnice) - každý sudý čtvrtek
Tříděné odpady (pytle) - každá sudá středa

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Směsný odpad (popelnice)

9.
23.
6.
20.
5.
19.
1.
16.
30.
14.
28.
11.
25.
9.
23.
6.
20.
3.
17.

1.
15.
29.

12.
26.
10.
24.
Tříděný odpad (pytle) 8.
22.
5.
19.
4.
18.
1.
15.
29.
13.
27.
10.
24.
8.
22.
5.
19.
2.
16.
30.
14.
28.
11.
25.
9.
23.

Případná změna termínu je vyhrazena.