Drazí spoluobčané,

v sobotu 6. ledna 2024 se v Rozhovicích opět po roce vydali tříkráloví koledníci do ulic, aby do vašich domovů přinesli radostné poselství Vánoc, potěšili vás svým zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. 

Díky vaší štědrosti se v naší obci podařilo vybrat úžasných 14.985,- Kč.

Všem dárcům, kteří svým finančním darem přispěli do pokladniček, patří velké díky. Děkujeme především koledníkům za jejich ochotu jít koledovat a snahu udělat něco pro druhé.

Děkujeme vám, že pomáháte. Děkujeme za dar pro lidi v nouzi.