Úvod

Rozhovice leží na úpatí Železných hor, na hranici okresů Chrudim a Pardubice v nadmořské výšce 260-280 m. Je rozložena kolem návsi v rovině a z části na mírném návrší s kostelem, vévodícím celé vsi. Své jméno dostala po svém zakladateli Rozhy. První písemná zmínka o obci je z roku 1131.
V obci je 273 obyvatel. V roce 1597-1645 byla založena samota Doubrava, která se nalézá asi 2 km jihovýchodně. Sportovní klub TJ SK Rozhovice hraje krajskou soutěž v kopané.
Na návsi, v budově obecního úřadu je knihovna, ve které si místní obyvatelé mohou vyzkoušet i práci s internetem. Od r. 1990 je obec opět samostatná. Z pamětihodností v obci můžeme na návsi najít památník věnovaný padlým v 1. světové válce, dále se zde nalézá kostel sv. Petra a Pavla. Rozhovický kostel je zmiňován již v 1. pol. 12 století. Původní barokní cibulovitá střecha věže byla odstraněna, věž byla o patro zvýšena a zakončena střechou ve tvaru osmibokého jehlanu. Za krásného počasí je z ní nádherný rozhled do kraje. V roce 2002 byla provedena rozsáhlá oprava kostela z finančních prostředků obce Rozhovice a za finanční podpory Pardubického kraje.