Aktuální nabídka služeb pracoviště CzechPoint

Výpis z katastru nemovitostí

Výstup: ověřený výpis z Katastru nemovitostí
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: katastrální území, č. listu vlastnictví nebo parcelní číslo
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- za každou další stránku

 

Výpis z obchodního rejstříku

Výstup: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: IČ ( identifikační číslo)
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výstup: ověřený výpis ze Živnostenského rejstříku
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další stránku

 

Výpis z rejstříku trestů

Výstup: ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů
Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci
Žadatel musí předložit: platný občanský průkaz nebo pas, písemná žádost (vyplníte na místě)
Poplatek: 100,-Kč za výpis

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výstup: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů
Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci
Žadatel musí předložit: platný občanský průkaz nebo pas
Poplatek: 100,-kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

  

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výstup: ověřený výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- za každou další stránku

 

Agendy ISDS (informační systém datových stránek)