------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k lokalitě BV-Z1 - stavební parcely (pozemky) v obci Rozhovice

Lokalita BV-Z1Obec Rozhovice, ve světle usnesení Zastupitelstva obce Rozhovice ze dne 14.08.2023 č. 35/23, informuje, že k dosavadnímu záměru výstavby v lokalitě označené dle územního plánu BV-Z1 (nacházející se na severovýchodním okraji obce Rozhovice, vlevo před místním hřbitovem a výjezdem z obce směr Bylany a představující největší, dosud stavebně nevyužitou zastavitelnou plochu na území obce) zaujala negativní stanovisko. Upozorňuje přitom zejména na skutečnost, že záměr výstavby v dané lokalitě není dle názoru obce dosud dořešen z hlediska dopravní obslužnosti a odvádění atmosférických srážek (neexistence plnohodnotného systému dešťové kanalizace).

Usnesení č. 35/23 ze zápisu zastupitelstva obce Rozhovice č. 5/2023