Rozhovice jsou starobylou obcí s velmi dlouhou historií. První písemná zmínka sahá až do roku 1131 a jedná se tak o jednu z nejstarších obcí na Chrudimsku. Historii území dokládá i výskyt různých archeologických nalezišť. Obec byla založena ve staročeském stylu, tedy stavěná do okruhu okolo návsi. Během věku se ovšem bývalá osada "okrouhlice" rozrostla postupně do všech čtyř světových stran, tedy i do stávající podoby. Dle jedné verze dostala obec jméno po svém zakladateli, Čeňku Rozhovi (Ruozhy). Druhá verze praví, že zde kdysi bývala místa hojně porostlá "ruoždím, ruozhami", jak je uvedeno v Jungmannově slovníku. V roce 1597-1645 byla založena samota Doubrava, která se nalézá přibližně 1 km jihozápadním směrem.

Samotná obec leží v Pardubickém kraji, na úpatí Železných hor, na hranici okresů Chrudim a Pardubice, v nadmořské výšce 258-295 m. Na katastrálním území o celkové rozloze 471 ha žije v současnosti okolo 280 obyvatel, v přibližně 80 nemovitostech. Obcí vede hlavní silniční tah (silnice II. třídy č. 32228), vedoucí z Pardubic do Heřmanova Městce a dále na Čáslav, příp. na Seč. Zároveň tudy prochází železniční trať na trase Chrudim – Heřmanův Městec. Její provoz byl zahájen již v roce 1899. Od roku 2010, kdy byla na trati ukončena osobní doprava, je však využívána pouze minimálně. Od roku 1990 je obec opět samostatná a spravována obecním zastupitelstvem.Území MAS Železnohorský region

Obec je členem svazku obcí Heřmanoměstecko (Heřmanův Městec, Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u H.M., Načešice, Rozhovice, Svinčany, Uherčice, Vápenný Podol, Vyžice), spadajícího pod místní akční skupinu (MAS) Železnohorský region. Celý Železnohorský Region se rozkládá v srdci České republiky, v Pardubickém kraji, na území okresů Chrudim a Pardubice. Zahrnuje území šesti svazků obcí. Vedle 6 mikroregionů a jedné obce tvoří Železnohorský region 34 podnikatelů a 28 neziskových organizací. Spolupracuje také s významnými institucemi, v čele s Univerzitou Pardubice. Jeho území částečně zasahuje do CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory. Rozkládá se na území 72 obcí a ploše 510 km2. Počet obyvatel je cca 45000.  

Rozhovice se rozkládají převážně na rovině a z části na mírném návrší, na kterém se nachází dominanta obce, kostel sv. Petra a Pavla, vévodící celé vsi. Na návsi, vedle obecního úřadu, se nachází malý rybníček s vlastním pramenem, ze kterého je přebytečná voda odváděna přepadem a následně kanálem do potoka (Dubanka). Jiných vod v obci není. Samotný rybníček je dnes veden především jako hasičská nádrž.

Kostel Sv. Petra a PavlaRozhovický kostel je zmiňován již v 1. pol. 12 století (1349). Především v dobách minulých byl velice důležitou a nedílnou součástí obce. Původní barokní cibulovitá střecha věže byla v roce 1897 odstraněna, věž byla následně o patro zvýšena a zakončena střechou ve tvaru osmibokého jehlanu. Za krásného počasí je odtud nádherný rozhled do kraje. Kostel je v současnosti znám především rozsáhlou moderní freskou, kterou zde v 70. letech minulého století realizoval český malíř Vojmír Vokolek. V roce 2002 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kostela z finančních prostředků obce Rozhovice a za finanční podpory Pardubického kraje.Pamatník padlým

Z dalších pamětihodností můžeme zmínit ještě památník z roku 1928 od akademického sochaře Jaroslava Samka. Věnovaný je rozhovickým občanům, padlým v 1. světové válce. Památník byl původně umístěn na návsi hned za nynější autobusovou zastávkou u firmy DUVOX. Přibližně v roce 1964 byl přesunut na své nynější místo do parčíku uprostřed návsi.

Smírčí křížK zajímavým památkám se řadí rovněž smírčí kříž, upomínající na tzv. švédský mord. Nalézt ho můžete u příjezdové cesty k osadě Doubrava. Na jeho historii odkazují např. "Pověsti a památky Chrudimska 1907“ (aut. Antonín Blažek). "Hodina cesty na sever od Morašic stojí v poli o samotě kámen, nyní již více než z polovice v zemi zapadlý. Sem prý za války třicetileté odvlekl velitel menšího švédského oddílu dceru majitele tvrze morašické. Na útěku s ní byl od čeledi pronásledován a když již měl býti dostižen, uchvácenou dívku probodl. Vrah sám byl na to lapen a na místě ubit. Místo krvavého onoho výjevu označeno na trvalou upomínku kamenným křížem, z něhož zbyl jen pouhý kámen. Kámen sám rok od roku propadá se hloub do země. Až zapadne docela, usmířena prý i bude vina toho, kdo pod ním odpočívá."

Mezi nejvýznamnější rodáky obce patřil JUDr. František Kočí (1880 – 1946), jehož rodný dům lze v obci nalézt dodnes a v současnosti v něm sídlí obecní úřad. Na jeho průčelí je umístěna pamětní deska se vzpomínkou na tohoto významného právníka, soudce, humanistu a svého času vrchního ředitele věznice Bory v Plzni. JUDr. František Kočí

V moderní době zde bohužel vzpomínáme i na horší časy, a to především na bleskovou povodeň, která obec postihla 30. 5. 2005 a způsobila značnou majetkovou újmu především v centru obce a v okolí potoka. Zaplaveno bylo tehdy 28 domů a výše škod dosáhla miliónů korun. Díky soudržnosti a vzájemné pomoci (nejen) obyvatel Rozhovic se i tuto nepříjemnou událost podařilo nakonec překonat.

Mezi významné, ale již mnohem veselejší události, patří bezesporu také vybudování kanalizace a vodovodu v roce 2011. I díky tomu se Rozhovice staly moderní obcí s odpovídajícím vybavením, a tedy i vysokým standardem bydlení. Obslužnost v obci zvyšují i velmi dobře fungující maloobchodní prodejna COOP Jednota a 2 oblíbená restaurační zařízení – Rozhovická restaurace s penzionem a „Hospůdka na hřišti“. Značnou devizou je i velmi výhodná poloha obce s dosažitelnou vzdáleností do blízkých měst, tj. Pardubice (10km), Chrudim (6km), Heřmanův Městec (4km).

SK RozhoviceK obecním tradicím patří oslavy Velikonoc, pálení čarodějnic, maškarní, Mikuláš, vánoční koncerty v kostele, setkání seniorů, vítání i rozloučení s prázdninami a další akce. Současnou snahou je oživit oslavy posvícení a velmi oblíbené zábavy.

Bohatou tradici má v obci také sportovní činnost, a to především díky místnímu fotbalovému klubu SK Rozhovice. Ten má dnes již stoletou historii (od r. 1920) a může se pyšnit i několika úspěšnými odchovanci. Mezi ně se řadí např. Radim Holub, který za svou kariéru prošel několika prvoligovými kluby, vč. Sparty Praha, nebo Bohuslav Pilný, hrající svého času nejvyšší soutěže za Hradec Králové či Liberec. Oba jmenovaní jsou rovněž držiteli prvoligových titulů. Klub SK Rozhovice (A-tým) působí v současnosti úspěšně v soutěži 1.B třídy Pardubického kraje a své ovoce sklízí i při výchově mladých nadějí.SDH Rozhovice

Dlouhou historii (od r. 1883), dnes již bohužel nepokračující, měl i místní sbor dobrovolných hasičů. Ten je nyní nahrazený obecní „Jednotkou požární ochrany“ (JPO).

V obci působí i několik úspěšných firem, mezi něž patří např. společnosti SVYP s.r.o. (tryskání, pískování, metalizace a průmyslové nátěry), DUVOX s.r.o. (výroba plastových oken), Robert Ježek (truhlářství), ELCARMONT s.r.o. (montáže zabezpečení a GPS sledování automobilů), a další.

Základní informace

Status:
Kraj:
Okres:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
PSČ:
Nadmořská výška:
Části obce:

Starostka:

Obec
Pardubický
Chrudimský
4,71 km(471 ha)
274 (ke dni 1. 1. 2019)
538 03
258-295 m
Rozhovice, osada Doubrava
Bc. Barbora Hromádko

Znak obce