Vážení spoluobčané, 

před dvěma lety se v našem kalendáři objevila novinka, a tím byl Velikonoční koncert. V letošním roce jsme s koncertem také počítali a zahrnuli jsme jej do plánu akcí, ale dochází k drobné změně v termínu a pro letošní rok také v názvu.

Dovolujeme si Vás tak co nejsrdečněji pozvat na:

Jarní koncert

s termínem konání 13. dubna 2024, od 18 hodin,

v kostele sv. Petra a Pavla,
účinkuje pěvecký sbor Ad Libitum.

Těšíme se na Vás.

 

V průběhu akce bude pořizována fotodokumentace a videozáznam pro prezentaci obce na webových stránkách. Případný nesouhlas se zveřejněním Vaší osoby zašlete na e-mail: starosta@rozhovice.cz.