V letošním roce naše obec podpořila činnost Centra J. J. Pestalozziho

“Pestalozzi” působí v Pardubickém kraji a na Vysočině, kde pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Nejvyhledávanější jsou Krizová centra, která se nacházejí ve Svitavách, Chrudimi, Jihlavě a Žamberku.

Do Krizového centra může člověk přijít, když:
- zažívá jakoukoli nejistotu, obavu, strach či jiné nepříjemné emoce a pocity,
- ztratil někoho blízkého (rozchod, rozvod, smrt),
- má obtíže v partnerském vztahu a chce je řešit (samostatně i společně),
- druhý rodič neplatí výživné,
- u svých dětí zjistí výrazné změny v chování nebo prožívání,
- když se vaše dítě setkalo se šikanou, týráním či sexuálním zneužíváním,
- zažívá psychické či fyzické násilí,
- někdo z blízkých vážně onemocněl,
- přišel o zaměstnání nebo majetek,
- řeší psychické potíže, vyhoření, deprese, úzkosti, panické ataky, nutkavé myšlenky,
- zažívá pocity ohrožení nebo myšlenky na sebevraždu,
- sebepoškozuje se,
- nezvládá splácet svoje dluhy,
- potřebuje pomoci s žádostí, návrhem, smlouvou nebo žalobou,
- prožívá jakoukoli traumatizující událost
 

Krizové centrum Svitavy
Adresa: Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
Telefon: 461 321 100, 461 321 200
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
Krizové centrum Chrudim
Adresa: Štěpánkova 107-108, 537 01 Chrudim
Telefon: 601 001 056, 725 838 213
E-mail: kc@pestalozzi.cz

www.pestalozzi.cz