Vážení spoluobčané a přátelé Rozhovic,

máme za sebou poslední letošní akci, kterou byl nádherný vánoční koncert pěveckého sboru AD LIBITUM z Přelouče v čele se sbormistryní Petrou Lojínovou v našem kostele sv. Petra a Pavla. Účast byla opět hojná a my věříme, že jste si vystoupení náležitě užili a dostatečně se tím naladili na nadcházející svátky.

Protože se ale uskutečnila i řada dalších událostí, tak si je s námi můžete připomenout v doplněné fotogalerii našich obecních stránek.

Zároveň bychom tímto rádi poděkovali nejenom účinkujícím, ale i všem, kteří nám při plánování a organizaci těchto akcí pomáhali a nemalou měrou tak přispěli ke zpříjemnění života v naší obci.

Děkujeme a přejeme všem ještě jednou krásné svátky a to nejlepší v novém roce 2023!

Fotogalerie | Obec Rozhovice