Základní škola Heřmanův Městec zve na:

Setkání vyučujících s rodiči žáků budoucích 1. tříd

které se uskuteční ve středu 5. 6. 2024 od 15.30 v budově základní školy vchod z Jiráskovy ulice v přízemí

Budete mít možnost:
• setkat se s třídní učitelkou svého dítěte,
• získat informace o škole a výuce v první třídě.

Mgr. Jana Šindelářová, MBA
ředitelka školy