Přechodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při opravě železničního přejezdu P4992 v obci Rozhovice.

Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka.
Na pozemní komunikaci: silnice III/322 28 v obci (místní části) Rozhovice.
V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): železničního přejezdu P 4992 – viz příloha č.2.
V termínu: od 28.05.2024 do 29.05.2024.