Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Rozhovice
Tento projekt je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 100 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 1 210 907 Kč
Dotace EU: 847 635 (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 363 272 (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 26.9.2022
Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Rozhovice

EU Fond soudržnosti OPŽP a MŽP