Výsadba ovocných dřevin v Rozhovicích

Tento projekt je spolufinancován  Státním fondem životního prostředí ČR na základě  rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je výsadba listnatých stromů, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší.
Počet vysázených stromů (ks): 54

Cílem projektu je provedení výsadby nových ovocných dřevin převážně krajových odrůd vhodných pro řešené stanoviště. Záměrem výsadby je navrácení tradiční zeleně s ovocnými stromy kmenných tvarů do míst, která byla v historii osazována specifickými krajovými odrůdami.
Přínosem navrhovaných opatření je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody.

Celkové výdaje: 196 300 Kč
Dotace : 162 555,56
Příspěvek příjemce podpory (obce): 33 744,44

Datum zahájení realizace projektu:  03/2023
Datum ukončení realizace projektu: 05/2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Rozhovice